Data centrum

Datacentrum s inteligentní energií

Datacentrum Zelená data je jedinečným projektem společnosti Faster CZ, jehož cílem je nabízet zákazníkům kvalitní zázemí pro svoji IT infrastrukturu, splňující nejpřísnější bezpečnostní a technologické standardy za příznivé ceny.


První blok datacentra byl otevřen na podzim roku 2013 ve vlastní budově v Brně-Maloměřicích v mimo záplavové oblasti na ploše 200 m2 s kapacitou sálu čítající 135 racků o výšce 42U a hloubce až 120cm. V roce 2019 byl pak dostavěn blok B s plochou 300 m2 a kapacitou 210 racků, v rámci kterého jsme připraveni poskytnout zákazníkům individuální řešení hostingu, nově s možností pronajmout si soukromý datový sál.

Zelená filosofie

Jednou z hlavních myšlenek projektu bylo maximálně využívat obnovitelné zdroje (solární panely, tep. čerpadla) a šetřit energií.

Odpadní teplo z datového sálu využíváme pro vytápění celé budovy. Chladicím médiem je voda proudící pod podlahou datacentra saharami, které pomocí ventilátorů ženou vzduch do uliček. Ohřátá voda pak putuje do tepelných čerpadel pro zvýšení spádu a odtud do radiátorů a do bojleru pro ohřev teplé vody.

Díky vlastní technologii chlazení a rekuperace vzduchu, energetické nenáročnosti a ekologickému provozu budovy jsme schopni nabídnout nízkou cenu za energie a pocit, že Vaše data jsou skutečně zelená.

Unikátní technologie

V objektu jsou využity suché chladiče, chillery, solární elektrárna, zemní kolektory a výměníky voda/vzduch. Vše je řízeno automatickou, prediktivní a samoučící regulací systému EVOK.

Systém doplňuje řízení světel, využívání digitálních vypínačů, ovládání žaluzií, zámků, posuvných dveří brány, radiátorů; dále měření tepla, světla, relativní vlhkosti a spotřeby energií.

Pro řízení kotelny jsou využity složité automatické algoritmy, které mají schopnost se učit (samy si postupně upravují chování s cílem snížení spotřeby energií).

Pracovníci dohledového centra nepřetržitě kontrolují stav systémů a správný chod budovy a v případě technických potíží neprodleně zahajují řešení problému.

Vlastní trafostanice

Budova je připojena na dvě trafostanice, jednu vlastní přímo na pozemku a druhou sdílenou. Každá trafostanice má kapacitu 1000 kVA.

Jak počítáme cenu elektrické energie?

  • u hostovaného serveru účtujeme reálně změřenou spotřebu během instalace hardwaru do datacentra
  • v pronajatém racku účtujeme dle skutečně spotřebované energie za měsíc (samostatný elektroměr)
  • virtualizované služby mají energii započtenou v ceně

 

Přístup a bezpečnost objektu

Datové centrum je pro zákazníky otevřeno 24/7. Pro zajištění maximální bezpečnosti v prostorách datacentra zákazník při vstupu vždy prochází dvoufázovým procesem autentizace za přítomnosti personálu. Po celém objektu jsou instalovány vnitřní a venkovní bezpečnostní kamery.

Služby datacentra

Kromě housingových služeb se specializujeme na nejmodernější cloudové technologie, nabízíme zřízení virtuálních serverů, disků či virtuálního datového centra využívajícího ověřené technologie VMware nebo Proxmox.

V rámci prevence před síťovými hrozbami poskytujeme profesionální řešení ochrany před útoky typu DDoS a umíme tak předejít znepřístupnění cílového serveru, služby či celé infrastruktury.

 

Projekt "Vybudování a provoz datového centra Faster CZ spol. s r.o.," (číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_011/0001405) je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na základě žádosti o podporu ze dne 30.7.2015 byl projekt uznán Ministerstvem financí jako způsobilý k poskytnutí dotace na výstavbu datového centra.

Zahájení projektu: 1.9.2015

Ukončení projektu: 31.12.2018

Realizace projektu: Jarní 1064/44g, Maloměřice, 614 00 Brno.

Cílem projektu je vybudování a provoz nového ekologicky šetrného datového centra, které zvýší konkurenceschopnost firmy a kvalitu poskytovaných služeb, vytvoří nová specializovaná pracovní místa a rozšíří spolupráci s brněnskými vysokými školami.

fb yt tw

Faster CZ, spol. s r.o.
Jarní 1064/44g, 614 00 Brno
IČO: 60722266
DIČ: CZ60722266
Datová schránka: gyw5w8t
Číslo bank. účtu: 290204641/0300

Design by mevia.cz